| מוצרים אורגניים

Gyralife-  המרכז לאומנות הגוף מהווה נקודת מכירה של מוצרי Schloss ,Anjali ומגוון מוצרי מזון אורגניים.

ניתן להזמין את כלל המוצרים אצלנו במרכז.