top of page

 

 

Gyralife- מרכז לאומנות הגוף מארח מאסטרים מהארץ ומחו"ל ומציע קורסי הכשרה לאלו המעוניינים להיות מורים וקורסי העשרה למורים בפועל.

שלב ההכשרה של שיטת הג'יירוטוניק והג'יירוקינסיס מורכב  מ-4 שלבים. השלבים נקבעו ע"י ארגון הג'יירוטוניק העולמי ומוסמכים להעביר אותם רק מאסטרים שהוכשרו לכך. 

 

שלבי הסמכה לשיטת הג'יירוטוניק על מכשיר ה – Pully Tower:

 

השלב הראשון בהסמכה Pretraining  – שלב זה נמשך שישה ימים והוא מהווה מפגש חוויתי, בכדי לייצר הכרות ראשונית עם השיטה ועקרונותיה, ובעיקר לחוות באופן אישי את התחושה והחוויה שבאימון הג'יירוטוניק. לא ניתן ללמד אחרי שלב זה, הוא מהווה הכרות ראשונית, מאין הקדמה לגוף ולנפש טרם ההעמקה בשיטה. לאחר סיום הקורס ניתן להמשיך לשלב השני בהכשרה עד 3 חודשים מסיום השלב הראשון.

 

השלב השני בהסמכה Foundation – שלב זה נמשך 12 ימים והוא מהווה החלק המרכזי בלימוד הידע התאורטי והמעשי של השיטה. בשלב זה נלמדים רצף התרגילים בכל סדרה, דרך הלימוד לומדים כיצד גם ללמדם. נלמדים גם הHands On שמהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מהשיטה. לאחר שלב הסטאג' - נמשך בין חצי שנה לשנה ובמהלכו נדרש הסטג'ר ללמד כ30 שעות תלמידים שלו בכדי להתנסות בשיטה, להתבונן לבדוק ולשאול שאלות.

 

השלב השלישי בהכשרה Apprenticeship Supervised hours  - נמשך 6 ימים ומהווה חזרה על כל התרגילים, מקום לשאול ולהבין מחדש, להתנסות ובעיקר לחדד את החומר הנלמד. לאחר שלב זה נדרש הסטג'ר ללמד עוד 30 שעות לפחות.

 

השלב הרביעי בהכשרה Final Certification- נמשך 3 ימים, ומהווה בחינה סופית של החומר. אחריו מקבל הסטג'ר תעודת הסמכה מארגון הג'יירוטוניק העולמי.

 

לאחר סיום ההכשרה של Gyrotonic Level 1 יש אפשרות לעשות קורסים רבים נוספים כגון: הכשרה על המכשירים הנוספים בשיטה (עוד 4), התמחות בשיקום (אגן, חגורת כתפיים, סקוליאוזיס), התמחות בעבודה אוסטאופטית על המכשיר, level 2, ג'יירוטוניק לרקדנים, וקורסים רבים נוספים.

 

במהלך השנה יגיעו לסטודיו מאסטרים שיעבירו את שלב ההכשרה הראשון והשני כמו כן מאסטרים שיעבירו קורסי העשרה למורים כגון קורסים על מכשירים נוספים,

קורסי המשך Level 2  וקורסי העשרה הנוגעים בשיטות שיקום שונות המתאפשרות על מכשירי הג'יירוטוניק.

בנוסף יגיעו לסטודיו מאסטרים שיעבירו שיעורים למתקדמים על המכשירים וסדנאות ג'יירוקינסיס (עבודת הריצפה) מעמיקות.

הקורסים יקבעו ע"פ דרישה ויתואם מועדם בהמשך.

 

מצ"ב לינק לאתר הרישמי של הג'יירוטוניק לפרוט מכלול הקורסים:

 

https://www.gyrotonic.com/education.aspx

 

לשאלות והסברים נוספים כיתבו לנו: gyralife@gmail.com

bottom of page